Zachytit mnohovrstevnatost skutečnosti: Annie Ernaux

Nenechte si ujít prosincovou přednášku doc. PhDr. Květuše Kunešové, Ph.D. o nositelce Nobelovy ceny Annie Ernaux, která proběhne 11. prosince 2023 v 16:00 hod., budova A, posluchárna A 16, Univerzita Hradec Králové.

Zachytit mnohovrstevnatost skutečnosti: Annie Ernaux / Saisir les multiples dimensions du réel : Annie Ernaux
Francouzská spisovatelka Annie Ernaux získala v roce 2022 Nobelovu cenu za literaturu. Přednáška se bude věnovat tematice jejího díla a analýze způsobu zachycení životního příběhu i historických událostí na základě paměti osobní, která tak splývá s pamětí kolektivní. Právě tento fakt byl rozhodující pro udělení Nobelovy ceny. Autorčin chladný dokumentární styl neubírá jejím textům na společenské angažovanosti.

 

Volební shromáždění KMF

Srdečně Vás zveme na setkání Kruhu moderních filologů a přednášku prof. PhDr. Jany Králové, CSc. Překlad jako rozhodovací proces: mezi translatologií a didaktikou, které se bude konat 1. prosince 2023 od 14 hodin na Ústavu translatologie FF UK (Hybernská 3, Praha 1), místnost 202. Po přednášce budou následovat volby nového výboru Kruhu moderních filologů.

Překlad jako rozhodovací proces: mezi translatologií a didaktikou

Vystoupení vychází z Levého studie Geneze a recepce literárního díla. Klade si otázku, nakolik je pojetí překladu jako rozhodovacího procesu a vytváření paradigmat v pracovních jazycích přínosné nejen pro translatologii, ale i pro výuku cizích jazyků. Zaměřuje se přitom na problematiku interpunkce jako opomíjené kapitoly ve výuce i na její roli při překladu.

 

Přednáška Bohemia a Albion – Milan Jakobec

Zveme vás na poslední letošní přednášku pořádanou pracovištěm v Hradci Králové.
Bohemia a Albion – Milan Jakobec, středa 29. 11. 2023 13:15-14:45, UHK, posluchárna A6
Přednáška Mgr. Milana Jakobce vychází z jeho právě vydané publikace Bohemia a Albion (byla zařazena mezi nejlepší knihy letošního podzimu) a jazykové problematice práce v diplomatických funkcích (působil ve Velké Británii, Kostarice a na Kubě). Přednáška bude doprovázena projekcí fotografií spojených s touto problematikou.

 

 

Podzimní přednášky v Hradci Králové

Zveme vás na podzimní přednášky v Hradci Králové.

Básník W. H. Auden a české překlady jeho díla (Pondělí 20. listopadu 2023 v 15:45 hod., budova A, posluchárna A 7)

Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Přednáška se zabývá dílem angloamerického básníka Wystan Hugh Audena a jeho významempro vývoj angloamerické poezie dvacátého století. Vedle stručné biografie podá charakterizacijeho díla - jeho vývoj jak v anglickém období do druhé světové války, tak v následném obdobíve Spojených státech. Závěrečná část se věnuje recepci jeho díla v překladech a v českéanglistice a amerikanistice.

Básník Ezra Pound a české překlady jeho díla (Pondělí 27. listopadu 2023 v 15:45 hod., budova A, posluchárna A 7)

Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Přednáška se zabývá dílem amerického básníka Ezry Pounda a jeho významem pro vývoj angloamerické poezie dvacátého století. Vedle stručné biografie, charakterizaci díla a jeho vývoje probírá rovněž velmi kontroverzní vývoj jeho názorů na ekonomiku a politiku. Závěrečná část se věnuje recepci jeho díla v překladech a v české amerikanistice.

 

"AI v překladu: podvečer s umělou inteligencí"

Ústav translatologie FF UK, Kruh moderních filologů a Aignos Vás zvou na přednášky konané v rámci Týdne humanitních věd "AI v překladu: podvečer s umělou inteligencí", 15. listopadu v podkroví Šporkova paláce, Hybernská 3, Praha 1.

Program
16:00–16:50 Obecný úvod do umělé inteligence (AI)
PhDr. Ondřej Hrách (Aignos)
Co je to vlastně ta umělá inteligence? Jak už dnes zasahuje do našich životů? A jak je vůbec možné, že stroje dnes dokážou vykonávat i velmi složité kognitivní úlohy? Ondřej Hrách, spoluzakladatel úspěšného vzdělávacícho spolku Aignos a absolvent ÚTRL FF UK, nastíní základy toho, co by dnes o umělé inteligenci (AI) měl vědět každý.

16:50–17:10 Od strojových překladačů ke generátorům textu
PhDr. Ondřej Hrách + Mgr. Anna Štádlerová (Aignos)
Stručný přehled nástrojů AI, které jsou dnes využívány pro automatický překlad. Jak fungují strojové překladače a generátory textu a v čem se navzájem liší?

17:10–17:30 Zkušenosti s AI v překladatelské praxi
Mgr. Anna Štádlerová (Aignos)
Literární překladatelka a absolventka ÚTRL Anna Štádlerová se dlouhodobě zajímá o vliv technologických nástrojů na překladatelskou praxi. S publikem se podělí o své vlastní zkušenosti – v čem AI může pomáhat a v čem naopak spíš práci přidělává?
17:30–18:00 Debata

 

Term formation tendencies in mathematical terminology. A corpus-based study

Zveme vás na přednášku s názvem Term formation tendencies in mathematical terminology. A corpus-based study, kterou prosloví PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě) ve středu 8. listopadu 2023 od 14:10 hodin na FF Ostravské univerzity (Reální 5, místnost DM-323). V případě potřeby lze kontaktovat Mgr. Gabrielu Zapletalovou, PhD. ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Anotace

The talk presents a contrastive analysis of mathematical terms, i.e. simple nouns; the focus is on the term formation within the word class of nouns. Origins of the English and Slovak terms are analysed, described and compared. It is expected that Latin and Greek are the original languages of terms in both languages. Slovak terminological equivalents are compared with the English ones in term preference the Latin/Greek term, or the native term if it exists. Data are collected from the Slovak National Corpus 10.0, i.e. English – Slovak Parallel Corpus 4.0 en, Slovak – English Parallel Corpus 4.0 sk, and the British National Corpus. Specific trends and tendencies in the strategies of term formation are analysed. Terminology records of terms are examined from lexicogrammatical point of view and on the basis of term-formation tendencies in each analysed language, i.e. Slovak and English.

 

 

 

Přednáškové odpoledne 20.10.2023

Kruh moderních filologů a Ústav translatologie FF UK Vás zvou na přednáškové odpoledne, které se bude konat 20.10.2023 od 14 hodin ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1, místnost H206) a na kterém vystoupí Mgr. Michaela Lišková, Ph.D. s přednáškou Akademický slovník současné češtiny aneb Svět podle Letenské 4?Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. s přednáškou Digitální domorodci a online slovník. Láska na první nakliknutí.

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.

Akademický slovník současné češtiny aneb Svět podle Letenské 4?

Akademický slovník současné češtiny (https://slovnikcestiny.cz, dále ASSČ) vzniká v Ústavu pro jazyk český AV ČR již od roku 2012. Na přípravě tohoto všeobecného výkladového slovníku s plánovaným rozsahem hesláře 150 tisíc hesel se podílely a podílejí desítky lexikografů a dalších odborníků (z oblasti matematiky, chemie, biologie atp.). Přednáška přiblíží, jakým způsobem je tento moderní elektronický slovník vytvářen; co už je hotovo, co je v procesu vzniku a co zatím hudbou budoucnosti; jak se za více než dekádu změnil způsob práce; co je hlavním cílem slovníkářů z oddělení současné lexikologie a lexikografie a s čím se ve své praxi potýkají. Pozornost bude věnována makrostruktuře i mikrostruktuře slovníku: hesláři, záhlaví heslového odstavce, výslovnosti, morfologii, stylistickým kvalifikátorům, výkladu významu, exemplifikaci nebo uživatelským poznámkám. Představeny budou také podněty, které mají na zpracování slovníku dopad, jako jsou vybrané teze z metalexikografické literatury nebo konkrétní připomínky z oponentního řízení ASSČ, na nichž je mj. patrný nárůst vlivu politické korektnosti v českém veřejném diskurzu.

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

Digitální domorodci a online slovník. Láska na první nakliknutí

Digitální domorodci jsou již od útlého dětství zvyklí na zacházení s elektronickými médii. Mohlo by se zdát, že právě oni zaučení do práce s online slovníkem typu Akademického slovníku současné češtiny (https://slovnikcestiny.cz) nepotřebují. Tak to ovšem není. Každá příručka nabízející širokou paletu různých informací, i ta uživatelsky nejvstřícnější, je sofistikovaným nástrojem. Zaškolení do práce s ní se tak jeví jako užitečné, ne-li přímo nutné. V této přednášce se společně zamyslíme, za jakým účelem lze slovníky ve výuce využít, a ukážeme si i konkrétní didaktické postupy, které můžeme ve výuce uplatnit.

 

FIPLV World Congress 2024

Výkonný výbor Novozélandské asociace učitelů jazyků (NZALT) s potěšením oznamuje všem svým členům a členům FIPLV, že byly spuštěny webové stránky konference s úvodními informacemi o příští konferenci NZALT a světovém kongresu FIPLV, který se bude konat 6.-9. července 2024 v Aucklandu.

V roce 2024 uplyne 50 let od založení asociace NZALT. Konference oslaví tento významný milník ve spolupráci s Mezinárodní federací učitelů cizích jazyků (International Federation of Language Teachers Associations - FIPLV), neboť NZALT bude současně hostit světový kongres FIPLV. Australská federace asociací učitelů moderních jazyků (AFMLTA) se podílí na organizaci kongresu společně s NZALT a FIPLV.

NZALT plánuje poskytnout určitý počet cestovních stipendií pro členy FIPLV žijící mimo Nový Zéland/Austrálie, kteří se chtějí konference zúčastnit a kteří na ní plánují sdílet svůj příspěvek. Přesná částka a kritéria pro podání žádosti o budou brzy stanoveny.

 

Setkání nad novým vydáním knihy České teorie překladu Jiřího Levého

Kruh moderních filologů Vás srdečně zve na setkání nad novým vydáním knihy České teorie překladu Jiřího Levého, které se bude konat 9. června 2023 od 13 hodin v budově Ústavu translatologie (Hybernská 3, Praha 1, místnost 212). Za editory vystoupí prof. PhDr. Jana Králová, CSc. a Mgr. Lukáš Klimeš.

Pozvánka zde.

 

Nové číslo newsletteru FIPLV 2023

Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV právě vydala nové číslo newsletteru o aktivitách svých členů, publikacích a plánovaných akcích, konferencích a jiných odborných setkání na rok 2023. Aktuální newsletter i starší čísla jsou dostupná online zde.

 

Přednáška o kultuře influencerů na Ostravské univerzitě

Ostravské pracoviště KMF zve na přednášku na téma KULTURA INFLUENCERŮ A AUTORITA V ONLINE PROSTŘEDÍ, kterému se bude věnovat Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D. (Sociologická ústav AV ČR).

Přednáška proběhne v pátek 17. 2. od 12:30 v Univerzitní knihovně Ostravské univerzity (Studovna Jacquese Rupnika)

Pozvánku naleznete zde.

 

Konference TIC 2023 v Bratislavě

Slovenské univerzity (Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Slovenská akademie věd srdečně zvou na třetí ročník konference Translation, Interpreting, & Culture 2023 na téma Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides.

Konference se bude konat ve dnech 20. - 22. září 2023 v Bratislavě a se svými příspěvky vystoupí Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili / University of Melbourne), Paola Gentile (Universitá degli Studi di Trieste) a David Orrego-Carmona (University of Warwick).

Návrhy příspěvků lze posílat do 30. března na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Více informací na stránkách konference.

Pozvánka zde.

 

Lingvistická konference: Univerzita Semmelweis

Maďarská Univerzita Semmelweis zveřejnila výzvu pro zájemce o lingvistickou konferenci Semmelweis Medical Linguistics Conference 2023, která se koná ve dnech 2.-3. června 2023 v hybridním formátu.

Zájemci mohou návrhy svých příspěvků zasílat do 20. února 2023.

Více informací zde: https://semmelweis.hu/szaknyelv/en/smlc2023/.

Pozvánka zde.

 

 

Novinky z FIPLV

Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV vydala prosincový newsletter o akcích a aktivitách svých členů za rok 2022, který rovněž zahrnuje konference a jiná odborná setkání plánovaná na rok 2023. Newsletter je dostupný online zde.

FIPLV přeje svým členům úspěšný vstup do roku 2023.

 

Pozvánka na přednášky a setkání Kruhu moderních filologů

Srdečně Vás zveme na výroční setkání Kruhu moderních filologů, které se koná v pátek 2. 12. 2022 od 13 hodin ve Šporkově Paláci (Hybernská 3) v místnosti H 206 (2. patro).

Na setkání přednese přednášku doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D., MSc. na téma Filologie a právo ve sporu o Filipa a také PhDr. Zora Obstová, Ph.D. na téma Lexikálně-sémantická databáze češtiny: představení webové aplikace zpřístupňující dva české onomaziologické slovníky.

Těšíme se na Vaši účast.

pozvánka

 

FIPLV sbírá příspěvky do prosincového newsletteru

Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV sbírá příspěvky do prosincového newsletteru o proběhlých či plánovaných akcích, konferencích, udělených cenách a dalších aktivitách svých členů. Příspěvky je možné zasílat do 30. listopadu 2022 na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Dear FIPLV members and friends,

We are pleased to invite your contributions to the forthcoming issue of the FIPLV Newsletter due to appear in December 2022, be they news on past events, future events, conference calls, conference reports, other languages-related activities, information about non-commercial resources, curriculum developments, policy involvements, awards, etc. Photos are also welcome.

FIPLV Newsletter is widely distributed by email and social media networks. It is also posted on the FIPLV website both as pdf and flipbook.

Please check the instructions on p. 37 of the previous issue of the newsletter at https://fiplv.com/news/fiplv-newsletter/ when preparing your material for submission.

All materials should be submitted by email to Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript by 30 November 2022.

 

Rozhovory s prof. PhDr. Jitkou Radimskou, Dr.

K četbě nebo poslechu sdílíme rozhovory Českého rozhlasu s profesorkou Jitkou Radimskou, která na Jihočeské univerzitě založila Ústav romanistiky a v roce 2018 získala celosvětově uznávané ocenění „FIPLV International Award“ od Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV.

Rozhovor ze září 2022: Mladí lidé jsou bezva a já se od nich učím, říká profesorka Jitka Radimská, která zakládala romanistiku na Jihočeské univerzitě

Rozhovor z ledna 2020: Jitka Radimská získala významné ocenění mezinárodní federace profesorů živých jazyků

 

Nová publikace pro pedagogy dospělých migrantů

Evropská komise letos vydala novou příručku Literacy and second language learning for the linguistic integration of adult migrants (2022) určenou různým aktérům, kteří se zabývají (nejen) jazykovým vzděláváním dospělých migrantů. Nová publikace je k zakoupení jak v tištěné tak elektronické podobě. Více zde.

 

Online setkání s Marthou Pulido

Kruh moderních filologů srdečně zve na online setkání s dr. Marthou Pulido (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie), které proběhne v pondělí 16. 5. od 17 hodin přes zoom na téma "Španělský překlad Kronik z koloniálního Ria de Janeira" (45 minut) a "Představení programu podcastů: Radio Translatio" (30 minut).

 

Mezinárodní konference v Alžírsku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na konferenci Teaching for the Future, která se bude konat 9. a 10. dubna 2022 v Alžírsku.

Bližší informace k zasílání abstraktů a k události naleznete zde: anglicky, francouzsky, španělsky.

 
Více článků...
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes18
Tento týden170
Tento měsíc916
Celkem119511