Říjnový filologický klub v Českých Budějovicích

Srdečně zveme na velmi zajímavou přednášku na téma Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií Mgr. et. Mgr. M. Janečka, Ph.D., z Ústavu bohemistiky, FF JU, která proběhne 10. 10. 2019 v Českých Budějovicích v rámci Filologického klubu s podporou KMF.

Bližší informace o místě a čase konání v pozvánce.

Anotace: Výzkum se zabývá otázkou zahrnutí popisu prostředků nonverbální komunikace do multimodální konstrukční gramatiky. Pro potřeby projektu vytvářím audiovizuální korpusy afatických pacientů i tzv. kontrolních osob. V případě vztahů gestiky a afázie zkoumám paralely v omezeních jazyka a gestiky a to, zda afatičtí pacienti nahrazují verbální deficit gesty. Vztah gestiky a afázie je dokladován pomocí experimentů, které jsou založeny na experimentech Cicone et al. (1979) a Jakob et al. (2011) – ty se nacházejí ve vzájemné opozici – afatici záměrně nekompenzují vs. kompenzují verbální deficit pomocí gest.

 

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes13
Tento týden165
Tento měsíc911
Celkem119506